Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu YOUMOBIL ponúka 5 mladým ľuďom vo veku 18-26 rokov cestovný lístok Interrail Global Pass (continuos) a k tomu ešte niečo navyše. Vyskúšaj, aké zábavné môže byť cestovať verejnou dopravou. Prihlásiť sa môžu tímy aj jednotlivci. Ponuka nie je limitovaná len pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline. Viac o súťaži sa dozvieš tu.

Plagát

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Hlavným poslaním Akademie věd České republiky a jej pracovísk je uskutočňovať kvalitný vedecký výskum, ktorý rešpektuje aktuálne a budúce potreby spoločnosti. Dôležitým dlhodobým zámerom Akademie v tejto oblasti je aj posilňovať medzinárodnú spoluprácu s krajinami s vysokou intenzitou a úrovňou aktivít vo vede a výskume. Je pre nás preto veľkou cťou byť prvým zahraničným partnerom, s ktorým Akademie dňa 15.5.2019 podpísala Memorandum o porozumení s cieľom podporovať a rozvíjať možnosti spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania medzi Českou a Slovenskou republikou.

Strana 1 z 122

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.