Vďaka dlhoročným zahraničným aktivitám Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sa Žilinskej univerzite podaril ďalší úspech v podobe plurilaterálneho prepojenia študijných programov so zameraním na civilné letectvo. 

Tlačová správa   Fotografia

Cisco sieťová akadémia  pri Fakulte riadenia a informatiky bola ocenená ako najlepšia akadémia v poskytovaní CCNP kurzov (úroveň profesional) v regióne centrálnej Európy (Europe-Central/Russia/CIS Recipients) a získala ocenenie CCNP Academy Curriculum Excellence ! Ocenenie je založené na feedback-och od študentov a na výsledkoch finálnych skóre v testoch CCNP. 

Certifikát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.