Pozývame vás na výstavu Wireless World - bezdrôtový svet o Jozefovi Murgašovi, slovenskom vynálezcovi a priekopníkovi bezdrôtovej telekomunikácie. Výstava sa koná na dekanáte Elektrotechnickej fakulty od 20. 11. 2015 do 18. 12. 2015.

Plagát

Pozývame vás na výberovú prednášku "Modelovanie a simulácia - ukážka projektov realizovaných pre prax". Prednášať bude docent Mihails Savrasovs z Transport and Telecommunication Institute (TSI) Riga. Súčasťou prednášky bude praktická ukážka simulačných modelov vybudovaných v simulačnom programe AnyLogic. Prednáška sa koná v stredu 16.12.2015 o 12:00 h v miestnosti VD1.

Plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.