Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Katedra požiarneho inžinierstva a Dobrovoľný hasičský zbor Žilina organizujú už 6. ročník športovo-vedomostnej súťaže pre študentov „Tímový záchranár“. Podujatie sa koná 9. apríla 2015 v SŠPO MV SR v Považskom Chlmci.

Plagát

Strojnícka fakulta na Žilinskej univerzite v Žiline a SOVA Digital a.s. vás pozývajú na konferenciu  "TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI UŽ DNES - Technológie pre digitálny podnik a moderné CAD/CAE/CAM a PLM systémy vo výuke, výskume a v praxi".
 
Prednášková sála AULA 6, Budova AF, Veľký Diel, Žilinská univerzita v Žiline - 16.apríla 2015 o 8:30 - 13:00 hod.

plagát

Zástupcovia mesta Žilina, ŽU a spoločnosti CEIT sa v dňoch 15. a 16. januára 2015 zúčastnili na oficiálnej návšteve vo Fínsku v meste Tampere, na Tamperskej technickej univerzite a vo vedecko-výskumnom centre VTT. Cieľom návštevy bolo najmä rozšírenie spolupráce v oblasti budovania inteligentných miest.

tlačová správa

6. februára 2015 sa konal už 18.ročník Reprezentačného plesu Žilinskej univerzity v Žiline. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie a spolu s účinkujúcimi a organizátormi spoločne vytvorili vynikajúcu atmosféru. Špeciálne poďakovanie patrí partnerom plesu, vďaka ktorým bol ples opäť veľkolepým zážitkom. Atmosféru 18.reprezentačného plesu ŽU Vám sprostredkujeme prostredníctvom fotografií a videa.

galéria | video

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.