Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline začala 16.9.2015 testovaciu prevádzku biblioboxu  v priestoroch foyera hlavnej budovy. Bibliobox je mobilné zariadenie slúžiace  na vrátenie literatúry požičanej z fondu UK ŽU.

Radi by sme vás informovali o publikáciách Program Horizont 2020: Stručný prehľad a Program Horizont 2020: Od nápadu k návrhu projektu. Publikácie vydal EDIS - Vydavateľské centrum ŽU a je možné si ich zakúpiť v predajni vydavateľstva v univerzitnej knižnici. 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.