APVV – Vyhlásenie novej výzvy Slovensko-Srbsko 2018

APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 16. 5. 2018, dátum ukončenia je 16. 7. 2018

Odkaz na výzvu

Viac informácií na stránke www.apvv.sk .

Oddelenie pre vedu a výskum
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.