Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 2015 si 14. decembra 2015 prevzalo 11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí. Ocenený bol aj  Ing. Dušan Nemec z Elektrotechnickej fakulty UNIZA. Srdečne blahoželáme. 

Viac informácií

V novom roku pripravila SAIA, n. o. pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov workshop zameraný na rôzne aspekty medzinárodnej mobility vo výskume. Workshop sa uskutoční vo štvrtok, 19. januára 2016, v čase od 9.00 do 13.00, v zasadacej miestnosti Vedeckej rady v priestoroch Novej menzy Žilinskej univerzity v Žiline.

Plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.