Stavebná fakulta Žilinskej univerzity pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná 10. februára 2016 od 10.00 hod. v Aule 6. Súčasťou programu bude prezentácia fakulty, informovanie o prijímacom konaní, študijných programoch a uplatnení absolventov. V čase od 11.00 do 15.00 hod. sa uskutoční prehliadka učební, laboratórií a prezentácia vzdelávacej a výskumnej činnosti katedier. Plagát 

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 9. 2. 2016 v čase od 9:00 do 14:00 hod. v univerzitnom areáli Veľký diel. Súčasťou programu DOD bude aj prehliadka laboratórií a katedier fakulty. Plagát

Pozývame vás na prezentáciu popredného svetového výrobcu technického vybavenia určeného pre vzdelávanie na vysokých školách, anglickej spoločnosti TecQuipment, ktorá sa koná 4. 2. 2016 od 8:30 hod. v miestnosti C9 na Fakulte riadenia a informatiky. Prosíme vás o nahlásenie účasti p. PhDr. Švarcovej do 28. 1. 2016.

Pozvánka

V piatok 5. februára 2016 sa na Fakulte bezpečnostného inžinierstva koná Deň otvorených dverí. Zaujímavý program zahŕňa ukážky poplachových systémov, prehliadku hasičskej techniky, laserovú strelnicu, atď. Všetci ste vítaní! Plagát

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí! Uskutoční sa 4. februára 2016 v čase od 9.00 do 14.00 hod. v aule NG01. Tešíme sa na vás! 

Leták

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.