Nové propagačné video UNIZA v slovenskej aj anglickej verzii je k dispozícii na stiahnutie, nachádza sa na intranete v ľavom navigačnom stĺpci. 

Železnice Slovenskej republiky a Žilinská univerzita v Žiline uzavreli  rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní. Slávnostný podpis zmluvy sa uskutočnil 10. decembra 2015 o 10.00 hod. v zasadacej sieni Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

Tlačová správa

Slovensko má svoju prvú družicu. Projekt skCUBE v roku 2012 odštartovala SOSA (Slovenská agentúra pre vesmírne aktivity), pričom jeho nositeľom je Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach. Na skonštrovaní družice pracovali aj doktorandi a študenti EF UNIZA. Viac o prvej slovenskej družici skCUBe nájdete napr. v tomto článku: http://www.etrend.sk/technologie/vedci-predstavili-prvu-druzicu-made-in-slovakia-vystrelia-ju-v-maji.html

Začnite nový rok tradične - plnením novoročných predsavzatí. Vyberte si jazykový kurz podľa vašich predstáv na Ústave celoživotného vzdelávania.

Plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.