Pozvánka na prednášku – Introduction to Remote Sensing

Pozývame Vás na prezentáciu Iryny O. Piestovej z Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, Institute of Geological Sciences of National Academy of Sciences of Ukraine na tému : Introduction to Remote Sensing

Prezentácia sa bude konať vo štvrtok 7. 6. o 13:00 h v miestnosti RA201 na FRI.

Prezentácia je otvorená pre všetkých zamestnancov a študentov FRI, ako aj celej UNIZA.

Pozvánka

Fakulta riadenia a informatiky

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.