Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. 10. 2021 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 10. 2021 bol vydaný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Univerzita stratila veľkú osobnosť medzinárodného významu, ktorá výrazne ovplyvnila jej smerovanie. V našich mysliach a srdciach však nezabúdame, ale spomíname na vzácne okamihy pána profesora Bujňáka, ako boli prevzatie francúzskeho štátneho vyznamenania „Officier dans l´Ordre National des Arts et Lettres - Oficiér Rádu umenia a literatúry“ za francúzsko-slovenskú spoluprácu, udelené veľvyslancom Francúzskej republiky v SR Henry Cuny 17. 2. 2010, taktiež prevzatie dekrétu „profesor emeritus“, ktorý mu bol udelený v júli tohto roka za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.