Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva príkaz rektora č. 13/2020.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, vydáva príkaz rektora č. 12/2020.

Na dosiahnutie cieľa novej výzvy Horizont Európa – 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 je možné využiť vybudovanú infraštruktúru vedeckých parkov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.