European Leadership Programme je určený mladým absolventom magisterského štúdia vo veku 25-29 rokov, ktorí chcú získať skúsenosti v Bruseli. Program sa skladá z viacerých segmentov, súčasťou je neformálne vzdelávanie v politických témach s kľúčovými aktérmi z Bruselu, coaching v jezuitskom ponímaní a dobrovoľná služba pre odkázaných. Program pomáha budovať si network v meste a vyznať sa vo fungovaní inštitúcií z prvej ruky.

KAJ FHV UNIZA prichádza s ponukou týždňového intenzívneho jazykového kurzu s názvom: Communication in Business English pod vedením lektorky Caroline Ann Kyzek, M.A. Kurz prebehne v dňoch 10.2. - 14.2. 2020 vždy v čase od 13:00 - 15:30 a môžete sa naň prihlasovať elektronickou formou najneskôr do pondelka 3. februára 2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.