Aj počas aktuálneho semestra môžete využívať výhody licenciu MATLAB Total Academic Headcount Full Suite. Táto licencia prináša všetkým študentom a zamestnancom prístup ku kompletnej inštalácii MATLABu.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.