Na základe epidemiologických odporúčaní Krízového štábu Žilinskej univerzity v Žiline sa prerušuje výučba na univerzite od 10. 3. 2020 do 22. 3. 2020, táto bude nahradená inými formami výučby (distančná, zadania cez e-learning, atď.). UNIZA dôkladne monitoruje situáciu týkajúcu sa koronavírusu COVID-19, pravidelne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline a riadi sa odporúčaniami príslušných orgánov.

Strava pre zamestnancov a zahraničných študentov UNIZA v stravovacom zariadení sa na stredu 11. 3. 2020 bude dať objednávať do rána 8:00 hod. 11. 3. 2020.

Vedenie UNIZA

Pozývame Vás na informačné podujatie k nadchádzajúcemu rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie (2021–2027), Horizon Europe, ktoré sa bude konať dňa 7. apríla 2020 od 10:30 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Žilinskej univerzity (Nová Menza UNIZA, Ulica Vysokoškolákov 26, 01001 Žilina-Vlčince).

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.