CETRA - Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline pre Vás pripravil informačný seminár zameraný na účasť UNIZA v združení špičkových európskych výskumných inštitúcií v oblasti dopravy - ECTRI. Na seminári okrem iného zaznejú aj informácie o možnosti publikovania v časopise ETRR, ktorý je vydávaný s podporou ECTRI.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.