UNIZA ponúka na odpredaj lietadlá v demontovanom stave. Všetky lietadlá majú dolietanú technickú životnosť, ktorá je u Z-42 a Z-142 4800 letových hodín a u Z-43 6000 letových hodín. Lietadlá sú ponúkané na odpredaj v demontovanom stave bez pohonnej jednotky a prístrojového vybavenia. Na odpredaj sú aj letecké motory, ktoré majú dolietaný medziopravný resurs (TBO) 1600h. Rok výroby motorov je od 1970 až 1982.

Od 4. do 6. júla 2019 sa študentský tím Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pod názvom FRI Solutions v zložení Karin Beláková, Patrik Maruňák a Bruno Grinč zo študijného programu manažment, zúčastnil svetového finále manažérskej hry Global Management Challenge v ruskom Jekaterinburgu, ktorého sa zúčastňujú finalisti národných kôl z viac ako 30 krajín sveta. Ide o najväčšiu manažérsku súťaž na svete zameranú na simuláciu stratégie riadenia podniku. Jednotlivé tímy zložené zo študentov univerzít alebo manažérov podnikov riadia virtuálny podnik a súťažia s ďalšími tímami, resp. podnikmi na jednotlivých trhoch a vytvárajú tak konkurenčné prostredie. Rozhodujú o základných stratégiách svojho podniku v personálnej, výrobnej, marketingovej a obchodnej oblasti.

V dňoch 8.-12.júla 2019 bude prebiehať Žilinská detská univerzita, ktorú už 15 rokov organizuje Fakulta elektrotechniky a informačných technológií. V prvý deň sa slávnostného otvorenia dočkalo 152 detí, ale aj niektorí rodičia. Zúčastnil sa ho okrem pána rektora Jozefa Jandačku aj pán dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Pavol Špánik. Pozvanie prijali aj vážení hostia – pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a pán primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.