V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy, výskumu a vývoja.

Dovoľujeme si Vás informovať, že ERAdiate tím v spolupráci s CVTI organizuje Informačný deň H2020 pracovného programu 2018-2020 pre inteligentnú zelenú a integrovanú dopravu. Informačný deň sa bude konať 28. 2. 2018 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady na Novej menze a bude prebiehať v anglickom jazyku.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.