Vedeli ste, že dnes je Európsky deň národných parkov? Našej Žilinskej univerzite na prírode záleží, a preto začala s implementáciou zaujímavého projektu zameraného na skvalitnenie environmentálnej výchovy na základných a stredných školách.

Radi Vás informujeme, že pani profesorka Tatiana Čorejová (rektorka v rokoch 2010-2018 a dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v rokoch 2002-2010) sa stala profesorom honorowym Politechniki Lubelskej. Ocenenie jej bolo odovzdané na oslavách 66. výročia založenia Politechniki Lubelskej spolu s profesorom Guomo Zhou z Univerzity Zhejiang (Čína) a profesorom Maksatom Kalimoldajevom z Inštitútu informačných a výpočtových technológií Vedeckého výboru Ministerstva školstva a vedy Republiky Kazachstan.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.