Vyhlasujeme súťaž o najpopulárnejší poster vedeckého projektu z Grantového systému UNIZA, ktorého výzvy boli vyhlásené rektorom v roku 2019 a 2020 na podporu vedeckých zámerov v 3 kategóriách:

  1. študenti 2. stupňa,
  2. študenti 3. stupňa,
  3. mladí zamestnanci do 35 rokov.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15. 4. 2021 bol vydaný Príkaz rektora č. 3/2021 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.