Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite Vás pri príležitosti začiatku akademického roka pozýva na slávnostnú svätú omšu Veni Sancte. Pri tejto slávnosti budeme prosiť o požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre celú akademickú obec. Svätá omša začne v stredu 10. októbra 2018 o 17:30 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Sv. omšu bude celebrovať žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Dňa 9.10.2018 o 15,00 hod. vykročíme už tretí raz za poznaním. V cykle s inovovaným názvom Cesty poznávania... vo svojom živle... Tou prvou cestou nás bude sprevádzať a Príbeh Sultánskych tabuliek rozprávať RNDr. Anna Bálintová, CSc..

Dovoľujeme si Vás informovať, že na poslednom zasadnutí AS UNIZA dňa 24.9.2018 bola schválená zmena názvu Elektrotechnickej fakulty s účinnosťou od 1.11.2018, v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej „zákon“) v nadväznosti na súhlasné vyjadrenie Akreditačnej komisie v súlade s § 82, ods. 2 písm. d) zákona.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.