Zástupcovia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a Strojníckej fakulty, dňa 3.10.2019 v Trnave opakovane reprezentovali Žilinskú univerzitu v Žiline na zaujímavej akcii, ktorú pravidelne organizuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR s názvom: „ŠTUDUJ DOPRAVU“.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.