Zmeňme slovenské vysoké školstvo!

Slovenská verejnosť od vysokých škôl oprávnene očakáva líderstvo v oblasti vedy, výskumu, inovácií, no i vo vzdelanosti či v širšom kontexte kultúry spoločnosti ako takej. Uvedomujúc si našu zodpovednosť, predkladáme vlastnú predstavu nevyhnutných zmien v oblasti VŠ.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.