Praha, 25. októbra 2018. Česká konferencia rektorov ("ČKR") a Slovenská rektorská konferencia ("SRK") vydávajú spoločné vyhlásenie pri príležitosti okrúhleho výročia založenia Československej republiky.

Čo sa môže stať, ak sa nebudeme starať o prostredie, v ktorom žijeme? Vďaka videu z projektu AIR TRITIA sa odpoveď na túto otázku môžu dozvedieť stredoškoláci či školáci na základných školách. Taktiež však všetci tí, ktorí si nájdu čas na pozretie videa. Lebo kvalita ovzdušia je v rukách každého z nás…

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.