Tentokrát nás jedna z ciest za poznaním zavedie do prvého žilinského reálneho gymnázia v Žiline. Rozpravu nielen o známych osobnostiach a študentoch budovy „A“ , ale i o jej budúcnosti budú viesť Ing. Patrik Groma, Mgr. Peter Štanský a Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že v rámci ‘ERAdiate Lecture series‘ organizujeme stretnutie so zástupcami Hosei univerzity v Japonsku. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok, 17. mája o 15:00, v zasadačke ERAdiate na UVP, budova B, 4. poschodie.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.