Pozývame Vás na mapovačku (mapathon) 23. 10. 2018, počas ktorej sa účastníci venujú digitálnemu mapovaniu neobjavených miest (tzv. Missing maps) na svete. Používajú pritom open source nástroje v online prostredí OpenStreetMap, pomocou ktorých vytvárajú mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Úplní začiatočníci sa môžu naučiť pracovať s mapovým editorom a skúsenejší užívatelia môžu využívať pokročilejšie online nástroje.

CETRA-Ústav dopravy Vás srdečne pozýva na krátky informačný seminár venovaný výzve Twinning v programe Horizont2020. Dozviete sa čo je to Twinning, akú má štruktúru, rozpočet, kto je na UNIZA úspešným riešiteľom projektu Twinning ako aj mnoho ďalších informácií.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.