We are pleased to invite you to the 14th International scientific conference on sustainable, modern and safe transport, TRANSCOM 2021, which will be held on 26. – 28. 5. 2021 online via MS TEAMS. The TRANSCOM conference is organised by the University of Zilina and has been held regularly since 1995 on a biennial basis. It is a great opportunity for young research workers and postgraduate students from universities, research institutes and industry to present the results of their work, attend interesting presentations and keynotes, and, of course, enhance networking and collaboration.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 5. 2021 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch od 16. 4. do 14. 5. 2021 sa konala virtuálna výstava posterov s priebežnými a záverečnými výsledkami grantových projektov. Počas tohto obdobia prebiehala aj hlasovacia súťaž o najpopulárnejší poster grantového projektu v každej kategórii. Možnosť hlasovať využilo 1 066 osôb a na tomto odkaze prinášame prehľad hlasovania.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ústav celoživotného vzdelávania opätovne otvára svoje brány deťom prostredníctvom „Detskej letnej jazykovej školy“. V ponuke máme anglický jazyk pre deti od 7 do 14 rokov vrátane. Upozorňujeme, že aktivity sú vo všetkých turnusoch rovnaké. Program a prihlášky nájdete na našej webovej stránke. Prihláška je elektronická, nie je potrebné nám zasielať papierovú verziu. Súčasťou prihlášky je aj kópia preukazu poistenca, prosím, vopred si pripravte foto, scan...

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.