Dňa 8. októbra 2018 Fakulta PEDAS prostredníctvom Katedry vodnej dopravy pre záujemcov – budúcich maturantov organizuje plavbu loďou Žilina po bratislavskom úseku Dunaja. Stredoškolákov čaká stretnutie s pedagógmi a súčasnými i bývalými študentmi, zoznámenie sa s kapitánom lode, exkurzia plavidla, návšteva strojovne i prehliadka prístavu Bratislava.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.