Dovoľujeme si Vás informovať, že ERAdiate tím v spolupráci s CVTI organizuje Informačný deň H2020 pracovného programu 2018-2020 pre inteligentnú zelenú a integrovanú dopravu. Informačný deň sa bude konať 28. 2. 2018 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady na Novej menze a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2018/2019.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.