Dovoľujeme si Vás pozvať na semináre k systémom MATLAB a COMSOL Multiphysics, ktoré sa budú konať už začiatkom novembra. Cieľom seminárov je oboznámiť účastníkov s možnosťami návrhu systémov Prediktívnej údržby vo výpočtovom prostredí MATLAB a možnosťami COMSOL Multiphysics pri návrhu FEM simulácií.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.