Tentokrát nás jedna z ciest za poznaním zavedie do prvého žilinského reálneho gymnázia v Žiline. Rozpravu nielen o známych osobnostiach a študentoch budovy „A“ , ale i o jej budúcnosti budú viesť Ing. Patrik Groma, Mgr. Peter Štanský a Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.