Dovoľujeme si Vás oboznámiť so situáciou k projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry.

CETRA - Ústav dopravy UNIZA pre vás pripravil informácie, týkajúce sa aktualít programu EÚ Horizont 2020. Prvá časť bude zameraná na nové výzvy na podávanie projektov v oblasti Doprava, ktoré boli prezentované Európskou komisiou v rámci virtuálneho informačného dňa 23.10.2018.

V sobotu 27.10.2018 sa v Žiline konali AM SR 2018 v Behu do schodov. Ich organizátormi boli MŠVVaŠ SR, SAUŠ, Ústav telesnej výchovy UNIZA a AC UNIZA. Akcia bola súčasťou 9. ročníka Behu do neba, na ktorom pretekalo spolu 97 športovcov. Traťou pretekov bolo 23 poschodí výškovej budovy Eurohomestar (375 schodov).

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.