V súčasnosti sa čoraz viac v mediálnom priestore stretávame s tak vážnou témou, akou sú klimatické zmeny. Podľa rôznych štúdií sme viac ako polovicu uhlíka vypusteného do atmosféry vyprodukovali už v uplynulých troch desaťročiach. Plne si uvedomujeme, že bez zmeny v spôsobe nášho konzumného života, sa môžu niektoré časti našej planéty do konca tohto storočia stať neobývateľnými a iné hrozivo nehostinnými.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline a predseda Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozývajú na slávnostné otvorenie 67. akademického roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. septembra 2019 o 10.00 hod. v aule DATALAN. Kultúrnou súčasťou programu je večerný koncert, venovaný všetkým zamestnancom univerzity v Dome umenia Fatra o 18.00 hod. s účinkujúcimi – hudobné teleso AdHoc Orchestra a komorný spevácky zbor OMNIA.

Srdečne Vás pozývame na 8. ročník ŠDR 2019, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12.9.2019. V prílohách nájdete všetky informácie. Prosím Vás, aby ste nám zaslali mailom vyplnenú návratku o Vašej účasti najneskôr do 10.9. do 12,00 hod.
Prihlasujete sa u garantov jednotlivých športov uvedených v „Systéme súťaží“, v prípade kolektívov cez koordinátora Vašej fakulty!

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.