Pedagógovia a študenti Katedry anglického jazyka a literatúry FHV UNIZA prichádzajú aj v tomto roku, v mesiacoch júl a august, s ponukou anglického klubu pre deti mladšieho školského veku.

Žilinská univerzita v Žiline sa spolu s ostatnými vysokými školami a univerzitami pridáva k výzve Slovenskej rektorskej konferencie podporujúcej iniciatívu, ktorej cieľom je zvýšiť účasť vo voľbách v celej Európe. Členovia SRK sa na svojom 88. zasadnutí 25. a 26. apríla 2019 v Košiciach venovali okrem iného aj spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl a zapojeniu sa do informačnej kampane Európskeho parlamentu: #tentorazidemvolit.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.