Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. si Vás dovoľuje pozvať k účasti na vzdelávacom programe „Veda a médiá - Ako podporiť vedu prostredníctvom vhodnej komunikácie s médiami?“. Vzdelávací program je určený pre všetkých vedcov/kyne, inovátorov/ky, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti. Zlepšiť sa v príprave tlačových správ, príprave textov pre sociálne siete, webstránky a komunikáciu s médiami. Program je realizovaný v rámci projektu Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI. Účasť na programe je bezplatná.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.