Radi Vás informujeme, že dlhoročný univerzitný pedagóg a odborník, v súčasnosti prorektor pre rozvoj UNIZA prof. Ing. Josef Vičan, CSc., získal významné ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2019“, ktoré mu bolo odovzdané na medzinárodnej odbornej konferencii „Fórum koľajovej dopravy“.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.