Prijatím výzvy darovať 2 % z daní môžete s malým úsilím, ale s veľkým efektom podporiť rozvoj našej univerzity a aktivity orientované na všestranný rozvoj osobnosti študentov UNIZA, mladých učiteľov a výskumných pracovníkov, na rozšírenie spolupráce s inštitúciami vysokého školstva a vedy na Slovensku aj v zahraničí.

V zmysle súčasných opatrení, prijatých z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu 2019-nCoV a choroby COVID-19 Vláda SR v súčinnosti s Ústredným krízovým štábom SR ponecháva do doby odvolania všetky školy a vzdelávacie inštitúcie zatvorené. Na základe uvedeného rektor Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA) vydáva príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA v ubytovacích zariadeniach na Veľkom Diele a Hlinách V.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.