Informačné centrum EUROPE DIRECT Žilina vyhlasuje fotosúťaž na tému „Keď európska vlajka pomáhala", pri príležitosti Európskeho volebného roka. Cieľom súťaže je prezentovať rozmanitosť a silu európskej spolupráce založenej na solidarite, invenciách, multikultúrnom dialógu, zvyšovaní dostupnosti jednotlivých regiónov Európy. Súťažné fotografie majú obsahovo priblížiť záber európskych projektov realizovaných na území Žilinského kraja. Môžu to byť projekty zamerané na budovanie infraštruktúry, spoluprácu ľudí, rozvoj ľudského potenciálu, vzdelávanie, ochranu prírody, kultúrne aktivity a všetky ostatné oblasti, ktoré európske projekty pokrývajú.

Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu YOUMOBIL ponúka 5 mladým ľuďom vo veku 18-26 rokov cestovný lístok Interrail Global Pass (continuos) a k tomu ešte niečo navyše. Vyskúšaj, aké zábavné môže byť cestovať verejnou dopravou. Prihlásiť sa môžu tímy aj jednotlivci. Ponuka nie je limitovaná len pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline. Viac o súťaži sa dozvieš tu.

Plagát

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Hlavným poslaním Akademie věd České republiky a jej pracovísk je uskutočňovať kvalitný vedecký výskum, ktorý rešpektuje aktuálne a budúce potreby spoločnosti. Dôležitým dlhodobým zámerom Akademie v tejto oblasti je aj posilňovať medzinárodnú spoluprácu s krajinami s vysokou intenzitou a úrovňou aktivít vo vede a výskume. Je pre nás preto veľkou cťou byť prvým zahraničným partnerom, s ktorým Akademie dňa 15.5.2019 podpísala Memorandum o porozumení s cieľom podporovať a rozvíjať možnosti spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania medzi Českou a Slovenskou republikou.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.