Pozvánka na výberovú prednášku – Najnovšie trendy v online marketingu

Pozývame Vás na výberovú prednášku – Najnovšie trendy v online marketingu. Prednáška sa bude konať 17. 5. 2018 (štvrtok) od 13:00 v Aule 6.

Viac informácií nájdete v plagáte.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.