Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline sa obzrela späť o 20 rokov. Slávnosťou  21. septembra 2015, konanou na pôde Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, čítala vo svojej histórii, tešila sa svojej súčasnosti a vyslala posolstvo do budúcnosti Univerzity tretieho veku.  Zdieľajte jej život – fotogaléria na linku www.ucv.uniza.sk , propagačné video 20 rokov U3V na linku - https://www.youtube.com/watch?v=5adYwdCLUU0

Radi vás informujeme o novom propagačnom videu o Žilinskej univerzite v Žiline. Video si môžete pozrieť na tomto linku: https://goo.gl/YvqWxk Nachádza sa aj na úvodnej univerzitnej web stránke alebo v časti marketing a na stiahnutie je na intranete. Autorom videa je Juraj Čerňanský, študent FRI.  

Vo vestibule hlavnej budovy Žilinskej univerzity je inštalovaná výstava s názvom Zaujímavosti vo vede. Putovnú výstavu pripravilo CVTI SR a tvorí ju 15 samostatne stojacich Infoboardov. Na paneloch sú zaujímavé fakty z rôznych vedných odborov, ku ktorým sú pripravené podrobnejšie informácie na webe www.vedanadosah.sk .  

Pozvánka

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.