Pozvánka – májová prednáška ÚCV UNIZA v rámci cyklu Cesty poznávania

Tentokrát nás jedna z ciest za poznaním zavedie do prvého žilinského reálneho gymnázia v Žiline. Rozpravu nielen o známych osobnostiach a študentoch budovy „A“ , ale i o jej budúcnosti budú viesť Ing. Patrik Groma, Mgr. Peter Štanský a Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Srdečne Vás pozývame na Univerzitu tretieho veku, dňa 15.5.2018 o 15,00 hod. v učebni MB 208!

Plagát

Koordinátorky U3V UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.