Najvyšší kontrolný úrad SR udelil Žilinskej univerzite v Žiline čestné uznanie

Najvyšší kontrolný úrad SR pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a pôsobenia nezávislej národnej kontrolnej autority udelil čestné uznanie Žilinskej univerzite v Žiline za mimoriadny prínos pri komplexnom budovaní a rozvoji kontrolnej činnosti, ktorá sa premietla do pozitívneho vnímania Najvyššieho kontrolného úradu SR zo strany občianskej spoločnosti na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Ocenenie

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.