Dňa 11. novembra 2015 sa v Aule 3 uskutoční prednáška spoločnosti Volkswagen Slovakia. Jej súčasťou budú aj informácie o možnostiach praxe v spoločnosti pre študentov v rámci programu IngA - Inžinier v automobilovom priemysle. 

Plagát

Nájdite si čas aj tentokrát, a príďte sa s nami dozvedieť zaujímavosti zo sveta času a hospodárenia s ním na ďalšiu prednášku z cyklu 20 krokov k poznaniu, Univerzity tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. 

Plagát

Radi by sme vás informovali o kampani "Enterprise Slovakia", ktorá má za cieľ lepšie prepojiť privátny sektor, korporácie pôsobiace na Slovensku a štátnu správu so Start up-mi, a posilniť tak dialóg a spoluprácu za účelom zlepšenia podnikateľského ekosystému na Slovensku.

Plagát  Viac informácií

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.