LOĎOU V ÚSTRETY BUDÚCEJ KARIÉRE – 4. prezentačno-propagačná plavba

Dňa 8. októbra 2018 Fakulta PEDAS prostredníctvom Katedry vodnej dopravy pre záujemcov – budúcich maturantov organizuje plavbu loďou Žilina po bratislavskom úseku Dunaja. Stredoškolákov čaká stretnutie s pedagógmi a súčasnými i bývalými študentmi, zoznámenie sa s kapitánom lode, exkurzia plavidla, návšteva strojovne i prehliadka prístavu Bratislava.

Pre všetkých tých, ktorí sa ešte nerozhodli čo po maturite a majú vzťah k vode, páčia sa im lode a plavba, chcú si zakormidlovať na lodnom simulátore či reálnom plavidle, túžia po spoznávaní nepoznaného, láka ich vôňa diaľav a hľadajú niečo zaujímavé s možnosťou perspektívneho uplatnenia je v poradí už štvrtá prezentačno – propagačná plavba Loďou v ústrety budúcej kariére ako stvorená. Účastníci plavby sa tu navyše dozvedia niečo viac o možnostiach štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.

Viac v priloženom letáku.

doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
vedúca katedry vodnej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.