Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline vás pozýva na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2015 o 19.00 hod. v kostole na Vlčincoch.

Univerzitná knižnica ŽU V Žiline pozýva všetkých záujemcov o históriu a stretnutia so zaujímavými ľuďmi na prednášku p. Pavla Demeša "Po stopách Cyrila a Metoda." Občiansky aktivista, spoluzakladateľ SAIA, bývalý minister medzinárodných vzťahov, expert na medzinárodnú politiku putoval po území bývalej Byzantskej, Arabskej, Chazarskej či Veľkomoravskej ríše a prináša nový pohľad na spoluzakladateľov Európy. Akcia sa koná v spolupráci s Nadáciou polis ako súčasť Žilinského literárneho festivalu a Klubu Color mundus UK ŽU. Uskutoční sa v stredu, 7.10.2015 o 16.30 v priestoroch študovne UK ŽU. 

Študenti a pracovníci Žilinskej univerzity v Žiline a Vysokej školy výtvarných umení spolupracujú na jedinečnom projekte - vyvíjajú a konštruujú ultraľahké solárne vozidlo, ktoré bude štartovať na svetoznámej súťaži World Solar Challenge s trasou naprieč celou Austráliou. V pondelok 13. apríla 2015 sa v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení konala tlačová konferencia, kde Solar Team Slovakia predstavil koncept vozidla. 

Video Tlačová správa

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.