Vyhláška o vyhlásení voľby kandidáta na rektora UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline na svojom zasadnutí dňa 26.februára 2018 schválil Vyhlášku o vyhlásení voľby kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline.

Vyhláška

Ing. Irena Kubinová
tajomníčka AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.