Seminár „Erasmus v nás a okolo nás“

Na prelome rokov 2017 a 2018 došlo k zmene sídla informačného centra Europe Direct Žilina, a to pod záštitu Univerzitnej knižnice UNIZA. Sieť informačných centier Europe Direct sa momentálne nachádza vo všetkých členských štátoch EÚ.

V každom centre môže občan získať odpovede na otázky, týkajúce sa práv občana EÚ, o fondoch, princípoch fungovania, aktuálnych politikách a ďalšie oblasti, ktoré sú pre občanov EÚ dôležité. Ako prvú aktivitu nového Informačného centra Europe Direct pri UK UNIZA pripravili

Seminár „Erasmus v nás a okolo nás“,

ktorý sa uskutoční 27. 2 . 2018 od 10.00 v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky UNIZA (bývalá budova VÚD – Veľký diel, Žilina).

Cieľom seminára je predstaviť možnosti európskeho programu Erasmus plus pri realizácii projektov spolupráce v rámci krajín Európskej únie.

Program

  • Otvorenie seminára,
  • Predstavenie možností európskeho programu Erasmus+ (p. Štefániková, Národná agentúra Erasmus+),
  • Erasmus plus a aktivity pre mladých ľudí (Iuventa - koordinátor Národnej agentúry Erasmus+),
  • Erasmus plus v prostredí Žilinskej univerzity (koordinátor Erasmus+ UNIZA),
  • Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - etwinning UNIZA,
  • Nové Informačné centrum Europe Direct v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline (A. Mičicová, koordinátorka projektu),
  • Práca vo workshopoch

Práca vo workshopoch

Workshop pre projekty mládeže vo všetkých akciách programu, prezentácia dobrej praxe existujúcich projektovneformálne odovzdávanie skúseností. Chceš vedieť viac o tom, aké zážitky majú účastníci medzinárodných mládežníckych výmen, alebo európski dobrovoľníci? Chcel by si aj ty spolupracovať s mladými ľuďmi v Európe?

Workshop Erasmus+ na VŠ - prezentácia erasmákov študujúcich na UNIZA, neformálna debata o štúdiu v európskych krajinách. Predstavenie nových Erasmus+ študentov UNIZA, krátky pohľad do vysokoškolského života v Európe, povzbudenie slovenských študentov uvažujúcich o štúdiu v Európe.

Workshop Ako postaviť dobrý „Erasmusplus“ projekt – workshop určený koordinátorom žiadateľských organizácií, neformálnych skupín a ostatným záujemcom. Debata o príkladoch dobrej praxe a užitočných algoritmov, ako dobre napísať, realizovať a ukončiť a vyhodnotiť projekt programu Erasmus+. Na čo nezabudnúť, a ktorým chybám sa vyhnúť.

Registrácia

Plagát

Univerzitná knižnica
Žilinská univerzita v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.