Poukázanie 2% z dane

V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy, výskumu a vývoja.

Viac informácií v prílohe

Postup pri 2% daní 2017

Potvrdenie o zaplatení dane 2018

Vyhlásenie 2018 DP 2017

Odbor ekonomický

Žilinská univerzita v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.