Ako veci vidíme (rozprávanie o vlnách nielen pre deti) je kniha vysokoškolského pedagóga fyziky – doc. Ivana Tureka, ktorá je však určená deťom, ktoré sa zaujímajú o to, ako „beží svet“ okolo nás. Publikácia pomôže rodičom i pedagógom pri vysvetľovaní fyzikálnych javov. 

Ako veci vidíme

Nová menza opäť rozšírila ponuku vydávaných jedál. Novinkou je šalátový pult s možnosťou výberu z 5 čerstvých  šalátov. Objednávanie vopred nie je potrebné. Ste srdečne vítaní!  Fotografia

Pre všetkých študentov UNIZA bude počas prvého týždňa akademického roka k dispozícii dočasný INFOPOINT. Umiestnený bude vo vestibule hlavnej budovy oproti vrátnici od pondelka 21. septembra do piatku 25. septembra v čase od 9.00 do 14.00. INFOPOINT zabezpečuje Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing v spolupráci so študentskou časťou AS. 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.