Stanovisko UNIZA k aktuálnemu dianiu na Slovensku

Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a plne sa stotožňuje s vyhlásením Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 28.2.2018.

Je neprijateľné, aby v dnešnej spoločnosti fungujúcej na základe hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, bolo narušené základné právo, právo na život. Je to veľká strata pre spoločnosť, ktorá povedie k mnohým zmenám v hodnotovom rebríčku našej spoločnosti.
Každý študent či zamestnanec univerzity má možnosť a právo sa slobodne rozhodnúť, vyjadriť svoj názor a prísť na pochod pod názvom "Postavme sa za slušné Slovensko".
Na znak úcty a spolupatričnosti k netolerancii násilia v dnešnej spoločnosti zapálime v piatok pred rektorátom UNIZA sviečku za zosnulých Jána a Martinu.

Stanovisko SRK k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku z mimoriadneho zasadnutia SRK 8. 3. 2018 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.