MATLAB TAH na UNIZA

Aj počas aktuálneho semestra môžete využívať výhody licenciu MATLAB Total Academic Headcount Full Suite. Táto licencia prináša všetkým študentom a zamestnancom prístup ku kompletnej inštalácii MATLABu.

Spôsob ako si nainštalovať vlastnú licenciu nájdete na stránke http://www.uniza.sk/matlab/. MATLAB môžete inštalovať na pracovné počítače, na svoje súkromné počítače a aj na počítače v laboratóriách a spoločenských priestoroch univerzity. Podmienkou úspešnej inštalácie je registrácia pomocou e-mailu @uniza.sk. S licenciou MATLAB TAH získavate prístup aj k týmto službám:

* MATLAB Online - MATLAB vo webovom prehliadači

* MATLAB Drive - cloudové dátové úložisko s kapacitou 5GB

* MATLAB Mobile - MATLAB v mobilnom zariadení

Okrem uvedených služieb máte možnosť absolvovať online kurzy MATLAB Online Training Suite. Po ich úspešnom absolvovaní získavate certifikát.
Zoznam kurzov bol rozšírený o 4 nové kurzy so zameraním na matematiku:

* Solving Ordinary Differential Equations with MATLAB
* Introduction to Statistical Methods with MATLAB
* Introduction to Linear Algebra with MATLAB
* Solving Nonlinear Equations with MATLAB

Tieto kurzy sú prístupné exkluzívne používateľom licencie MATLAB TAH Full Suite.

Zoznam všetkých online kurzov

Prajeme vám veľa úspechov pri práci s MATLABom.

V tomto momente už nemá zmysel žiadať o testovacie TRIAL licencie, nakoľko TAH pokrýva všetky univerzitné aktivity (s výnimkou komerčných) a preto si prosím inštalujte túto licenciu. Rovnako žiadame používateľov MATLABu s nejasným pôvodom, aby tieto inštalácie odstránili zo svojich počítačov a nahradili ich legálnou a plne funkčnou inštaláciou MATLAB.

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.