Pozvánka – prezentácia štúdia vo Francúzsku a štipendií francúzskej vlády

Vážení kolegovia, študenti, dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu možností štúdia vo Francúzsku, ktorá sa uskutoční v utorok 6. marca 2018 o 13.00 hod v Aule 6.

Prednášku budú viesť zástupcovia francúzskej ambasády.

Pozvánka

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.