Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 15. 1. 2020 Grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Dňom 7. 1. 2020 nastala zmena režimu prejazdu cez parkovisko Veľký Diel a dotkne sa len krátkodobo parkujúcich užívateľov s CHIP Coinom (žetón). Pri vjazde do areálu univerzity v blízkosti lesoparku Chrasť je umiestnená nová dopravná značka Prejazd zakázaný s dodatkovou tabuľou. Tá informuje o minimálnom čase prejazdu parkoviskom Veľký Diel, ktorá sa zmenila na 10 minút. To znamená, že zákazník, ktorý si pri vjazde na parkovisko Veľký Diel zoberie žetón, môže parkovisko opustiť najskôr po 10 minútach. Ak opustí parkovisko do 15 minút od odobratia žetónu, parkovanie má zadarmo. Po 15 minútach už za parkovanie platí.

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.