Žilinská univerzita vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku v Žiline, budova Stavebnej fakulty na ulici Komenského. Bližšie informácie najdete tu: Podklady

Pobočka JSMF v Žiline, Katedra matematiky a Katedra aplikovanej matematiky  Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenská matematická spoločnosť - sekcia JSMF pozýva na 47. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV  v Jasnej pod Chopkom.

Pozvánka

Program

Prihlášku, potvrdený program výučby v slovenskom, alebo anglickom jazyku /môže byť kópia/, zápis z výberoveho konania na fakulte/ústave spolu so zoznamom uchádzačov, doručte, prosím, na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing rektorátu.
Termín:  15.7.2015

Prílohy

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

Prihláška

Program výučby sk

Program výučby en

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.