UNIZAclub počas letných prázdnin na KAJ FHV UNIZA

Študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii a ich pedagógovia z KAJ FHV UNIZA prichádzajú s ponukou anglického klubu (UNIZAclub) pre deti mladšieho školského veku počas letných prázdnin v dvoch termínoch:  

  1. Termín 17. - 21. august 2020
  2. Termín 24. - 28. august 2020.

Počas letného klubu ponúkame možnosť obedov pre deti. Bližšie informácie nájdete v letáku.

 

KAJ FHV UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.