Pozvánka - CultureTech Ideathon 17.-18. júl 2020

Pozývame Vás 17. – 18. júla 2020 na CultureTech Ideathon, stretnutie technikov, ITčkárov, kultúrnych operátorov a umelcov, na ktorom dáme dokopy nápady, ako posunúť umenie a kultúrne inštitúcie v Žiline o krok ďalej.

Hľadáme vízie a nástroje, ako skvalitniť služby a posilniť zážitky z návštev kultúrnych inštitúcií, ako lepšie rozvíjať a zapojiť publikum a ako správne nastaviť zážitkové vzdelávacie aktivity v kultúrnych inštitúciách.

Miesto konania: Poštová 1, 010 08 Žilina-Vlčince

Kapacita podujatia je obmedzená, je teda potrebné sa zaregistrovať vyplnením krátkej prihlášky do 14.7. 2020.

CultureTech Ideathon

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.