Vyhlásenie Združenia výskumných a technických univerzít V7 k diskusii o návrhu plošného preverovania záverečných prác

Ako rektori Združenia výskumných a technických univerzít (V7) si uvedomujeme význam a hodnotu kvality vysokoškolského vzdelania a zároveň, že je potrebná transparentnosť a dôslednosť procesov vedúcich k udeľovaniu akademických titulov. Vždy sme na našich univerzitách takto postupovali a postupujeme.

Otázku kvality vysokoškolského vzdelávania nie je možné redukovať len na problematiku kvality záverečných prác. Vysokoškolské vzdelávanie je komplexný proces, ktorého kvalitu sledujeme a vyhodnocujeme priebežne a na mnohých úrovniach v súlade s našimi internými aj medzinárodnými štandardmi.

Sme presvedčení, že celoplošná kontrola záverečných prác neprinesie želateľný výsledok a zároveň si ani nevieme technicky predstaviť vykonanie kontroly pred obdobím, odkedy využívame Centrálny register záverečných prác. Vyrušuje nás, že by sme mali spochybňovať autoritu rozhodnutí našich vlastných skúšobných komisií, ktoré záverečné práce v minulosti kvalifikovane posudzovali a to na základe uplatňovania princípu „kolektívnej viny“. V súvislosti so spätným preverovaním záverečných prác a odnímaním akademických titulov vyvstávajú aj ďalšie otázky a pochybnosti nielen organizačného charakteru, ale aj legislatívneho charakteru, napr. v súvislosti s retroaktívnym pôsobením novej právnej úpravy.

Upozorňujeme politikov a verejnosť, že akékoľvek legislatívne opatrenia v oblasti vysokého školstva by mali byť prijímané v nadväznosti na adekvátnu odbornú diskusiu s rozhodujúcimi subjektmi vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, t.j. najmä reprezentáciou univerzít. Privítali by sme, aby sa otázky kvality vysokoškolského vzdelávania riešili systematicky a komplexne. Naše kapacity potrebujeme sústrediť na systémové zmeny a s týmto cieľom sme pripravení zúčastňovať sa všetkých diskusií na rôznych fórach, osobitne s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Akákoľvek unáhlené návrhy na potlačenie plagiátorstva, či iných parciálnych problémov slovenských VŠ nesplnia svoj účel, a hrozí, že budú realizované nedôsledne.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.