Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 29. júna 2020 o 12:00 hod. v Aule AR1A3 (Aula 3 v budove AR).

Predbežný program rokovania:

  1. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2020
  2. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 117 – Študijný poriadok celouniverzitných študijných programov
  3. Návrh na odsúhlasenie predaja nehnuteľnosti v Liptovskom Mikuláši
  4. Rôzne

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v zmysle § 108 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách v znení neskorších predpisov je účasť verejnosti možná prostredníctvom živého prenosu zo zasadnutia, ktorý bude prístupný na webovej stránke.

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.