Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 10/2020 o uvoľňovaní preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 6. 2020 bol vydaný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 10/2020 o uvoľňovaní preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príloha: Príkaz rektora č. 10/2020 - Dodatok č. 1

Vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.