Pozvánka - Národná stratégia pre otvorenú vedu

Pozývame Vás na prezentáciu a diskusiu kolegov z Centra vedecko-technických informácií SR, ktorí predstavia Národnú stratégiu otvorenej vedy na Žilinskej univerzite v Žiline dňa 24.8.2020 o 10:00 hod. v budove rektorátu, miestnosť AA024.

Pozvánka

UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.