Predĺženie termínu pre podávanie projektov a súvisiacich termínov

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 9.8.2021 grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 2/2021 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Pozývame Vás na online seminár k systému MATLAB a Simulink: aplikácia v reálnom čase, RCP, HIL. Na tomto seminári si vysvetlíme čo pojem "reálny čas" znamená, ako z modelu v Simulinku takú aplikáciu vytvoriť. Predstavíme si testovací scenár rapid control prototyping a hardware-in-the-loop, na ktorých je závislý vývoj mnohých moderných technológií.

Pozývame Vás na online semináre k systému MATLAB a Simulink pre vysoké školy, ktoré budú prebiehať na jeseň a v zime. V priebehu seminárov sa zoznámite s možnosťami využitia rôznych nástrojov MATLABu formou praktických ukážok v rámci neformálneho stretnutia s možnosťou diskusie. Semináre sa budú konať vždy v 2 termínoch. Prvý v utorok od 13.00 hod. a druhý v stredu od 17.00 hod.

Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich absolvovanie v letnom semestri 2021/2022. Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach dodatočného výberu študentov na študijné pobyty a stáže, zozname spolupracujúcich zahraničných inštitúcií, novom postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít, virtuálnych a zmiešaných.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.