Žiadame všetkých študentov Žilinskej univerzity v Žiline, aby si v Akademickom informačnom systéme vzdelávanie doplnili, resp. aktualizovali svoje príjmové bankové účty. Účty musia byť správne z dôvodu poukázania štipendií, grantov na mobility a preplatkov za ubytovanie a parkovné.

Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech, spúšťa sériu webinárov zameraných na vysokoškolských študentov, mladých vedcov a budúcich podnikateľov. 14.apríla 2020 o 18:00 hod. sa uskutoční webinár Vedia si teoretickí fyzici predstaviť 10-rozmerný priestor? V tomto týždni sa zrealizujú aj ďalšie dva webináre zamerané na neverbálnu komunikáciu a inovácie v podnikaní. Podujatia sú organizované bezplatne a prihlásenie je vo forme online formulára, ktorý nájdete pri každej udalosti.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.