V súvislosti s inauguráciou rektora UNIZA a slávnostným otvorením akademického roka 2018/2019, ktoré sa bude konať 27. septembra 2018 od 10.00 hod v aule DATALAN (BG2A1) udeľuje rektor UNIZA študentom všetkých fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline rektorské voľno na deň 27. september 2018 (štvrtok) v čase od 7.00 do 13.00 hod.

rektor
Žilinskej univerzity v Žiline

ZOZNÁMTE SA: CEEPUS

CHCETE STRÁVIŤ ZIMNÝ SEMESTER 2018/19 SO ŠTIPENDIOM V ZAHRANIČÍ? EŠTE SA TO DÁ!

Študenti VŠ (ukončené min. 2 semestre) a doktorandi sa môžu uchádzať o štipendiá na krátkodobé (1 – 2 mesačné) alebo semestrálne študijné pobyty na univerzitách v 14 členských krajinách programu CEEPUS.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.