Opäť je tu väčšia študentská súťaž zameraná na drevené stavby. Navštívte medzi 15. júlom a 23. augustom webové stránky súťaže Stavby s vůní dřeva a hlasujte pre niektorý z 38 študentských návrhov drevených stavieb. Do súťaže sa prihlásilo 58 študentov z 9 českých a slovenských odborných fakúlt. Medzi súťažiacimi sa nachádza aj študent Stavebnej fakulty UNIZA so svojím návrhom.

Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. oznamuje, že sa môžete zapojiť do vyplnenia celoeurópskeho dotazníka ESNsurvey so zameraním na aktívne občianstvo.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.