Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 v ubytovacích zariadeniach UNIZA (UZ), vydáva príkaz rektora č. 14/2020.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23. 9. 2020 bol vydaný Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov.

Študenti Žilinskej univerzity v Žiline majú možnosť zapísať si predmet Povolanie podnikateľ a absolvovať na Slovensku výnimočný startup program v rámci svojho štúdia. Študenti pod vedením odborných konzultantov môžu premeniť svoj nápad na biznis zámer a pripraviť sa na vlastné podnikanie.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.