ZOZNÁMTE SA: CEEPUS

CHCETE STRÁVIŤ ZIMNÝ SEMESTER 2018/19 SO ŠTIPENDIOM V ZAHRANIČÍ? EŠTE SA TO DÁ!

Študenti VŠ (ukončené min. 2 semestre) a doktorandi sa môžu uchádzať o štipendiá na krátkodobé (1 – 2 mesačné) alebo semestrálne študijné pobyty na univerzitách v 14 členských krajinách programu CEEPUS.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.