Súťaž "Mladý Európan 2018" - Univerzitná knižnica

Dňa 18. 4. 2018 sa uskutoční v Univerzitnej knižnice súťaž „Mladý Európan 2018 „. Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

„Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Prioritami tento rok sú: Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, 10 priorít Európskej komisie, Investičný plán pre Európu a voľby do Európskeho parlamentu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2018, konkrétne Bulharsko a Rakúsko.”
Regionálne kolo súťaže v Žiline sa bude konať dňa 18.04.2018 v informačnom centre Europe Direct Žilina, ktoré sa nachádza na prízemí Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácii na stránke

Plagát

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná knižnica

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.