Cisco sieťová akadémia  pri Fakulte riadenia a informatiky bola ocenená ako najlepšia akadémia v poskytovaní CCNP kurzov (úroveň profesional) v regióne centrálnej Európy (Europe-Central/Russia/CIS Recipients) a získala ocenenie CCNP Academy Curriculum Excellence ! Ocenenie je založené na feedback-och od študentov a na výsledkoch finálnych skóre v testoch CCNP. 

Certifikát

Pozývame vás na výstavu Wireless World - bezdrôtový svet o Jozefovi Murgašovi, slovenskom vynálezcovi a priekopníkovi bezdrôtovej telekomunikácie. Výstava sa koná na dekanáte Elektrotechnickej fakulty od 20. 11. 2015 do 18. 12. 2015.

Plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.