Communication in Business English – týždenný intenzívny jazykový kurz

KAJ FHV UNIZA prichádza s ponukou týždňového intenzívneho jazykového kurzu s názvom: Communication in Business English pod vedením lektorky Caroline Ann Kyzek, M.A. Kurz prebehne v dňoch 10.2. - 14.2. 2020 vždy v čase od 13:00 - 15:30 a môžete sa naň prihlasovať elektronickou formou najneskôr do pondelka 3. februára 2020.

Podrobnosti (obsah a cena kurzu, link na prihlasovanie, miestnosť, požadovaná úroveň AJ) nájdete v priloženej pozvánke na kurz. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v stredu 5. februára 2020.

Kurz je určený pre študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov UNIZA ako aj pre širokú verejnosť.

Pozvánka

 

KAJ FHV UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.