Úprava prejazdu parkoviskom Veľký Diel

Dňom 7. 1. 2020 nastala zmena režimu prejazdu cez parkovisko Veľký Diel a dotkne sa len krátkodobo parkujúcich užívateľov s CHIP Coinom (žetón). Pri vjazde do areálu univerzity v blízkosti lesoparku Chrasť je umiestnená nová dopravná značka Prejazd zakázaný s dodatkovou tabuľou. Tá informuje o minimálnom čase prejazdu parkoviskom Veľký Diel, ktorá sa zmenila na 10 minút. To znamená, že zákazník, ktorý si pri vjazde na parkovisko Veľký Diel zoberie žetón, môže parkovisko opustiť najskôr po 10 minútach. Ak opustí parkovisko do 15 minút od odobratia žetónu, parkovanie má zadarmo. Po 15 minútach už za parkovanie platí.

Zmena sa nedotkne zamestnancov, doktorandov a nájomníkov, ktorí majú zaplatené parkovné a používajú pre vjazd na parkovisko zamestnaneckú kartu, BDO a ČPK.

K úprave režimu prejazdu parkoviskom došlo z viacerých dôvodov, najmä ochrany chodcov v areáli univerzity.


Ďakujeme za porozumenie.


Správca parkovacieho systému UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.